Religion i folkskolans styrdokument

Ett bidrag till religionsbegreppets äldre didaktiska historia

Författare

  • Johan Wickström Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Nyckelord:

religionsdidaktik, religion, religionsbegrepp, folkskola, religionsundervisning

Abstract

I artikeln undersöks hur religionsbegrepp har formulerats i folkskolans styrdokument från 1842 till 1955. Tidigare skolforskning har visat att folkskolan präglades av religiös och nationalistisk ideologi.  Religonsdidaktisk forskning har studerat kristendomsämnets förändringar, men grundbegreppet – religion – är ett outforskat begrepp  i äldre styrdokument. Artikeln redovisar hur religionsbegreppet har didaktiserats, dvs lyfts in i folkskolans styrdokument och tillskrivits betydelser, kunskapsinnehåll och funktioner. Resultaten visar hur olika kristocentriska religionsbegrepp varit dominerande under perioden. En socialisering in i en sedligt präglad kristen världsordning  ersätts med en demokratisk socialisering där eleverna kan ta olika positioner och där det ges utrymme för oliktänkande.  Studien visar även hur religionsbegreppen har hierarkiserat religioner på olika sätt. Studien bidrar empiriskt till forskning om religionsbegreppet och till religionsdidaktisk kunskap om förutsättningarna för folkskolans föränderliga kristendomsundervisning.

 

Författarbiografi

Johan Wickström, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Johan Wickström är teol.dr i religionshistoria och arbetar som universitetslärare och pedagogisk utvecklare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om religionsbegreppet i  utbildningssammanhang, om social och religiös representation i läromedel samt om kritiska perspektiv på teoretiska modeller inom högre utbildning.

Downloads

Publicerad

2021-12-28