Civilization IV i den videregående skolen: mellom fortrolighet og fremmedgjøring

Författare

  • Rune Klevjer Universitetet i Bergen

Nyckelord:

COMPUTER GAMES, VIDEO GAMES, SOCIAL SCIENCE DIDACTICS, MEDIA EDUCATION, GENDER, GENRE, SIMULATION

Abstract

Studien tar for seg et 3-ukers undervisningsopplegg med strategispillet Civilization IV i samfunnsfag i videregående skole. Spillet krever en systemorientert håndtering av komplekse samfunnsforhold, noe som er utfordrende og uvant for elevene. Jeg undersøker hvordan elevenes forhold til spill og spillkultur virker inn på hvordan de møter denne utfordringen, med et særlig blikk på kjønnsskiller. Studien har en sjangerteoretisk innfallsvinkel, med søkelys på sammenhengen mellom sjangerfelleskap, selvforståelse og mestring. Funnene viser at en gruppe av dataspill-entusiaster, nesten alle gutter, ble svært engasjert i spillingen, og brukte personlige erfaringer fra spillet til å reflektere over internasjonale forhold. For disse elevene fungerte læreren som en brobygger, en modell for hvordan gamer-identitet og skole-identitet kan fungere sammen. En gruppe av 5-6 jenter markerte derimot tydelig avstand til gamer-kulturen og sjangerfelleskapet, blant annet gjennom å overdrive og parodiere sin egen mangel på mestring i spillet. Her peker funnene også mot at kulturelle føringer om kjønn og teknologi spiller inn, delvis uavhengig av elevenes forhold til spillkultur og sjangerfelleskap. De spill-fremmede jentene var positive til ideen om spillbasert læring, men savnet skolens gjenkjennelige krav og arbeidsmåter.

Författarbiografi

Rune Klevjer, Universitetet i Bergen

Rune Klevjer er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap. Klevjer underviser og forsker i dataspillstudier og fagdidaktikk. Se forskerprofil på https://runeklevjer.wordpress.com/

Publicerad

2021-03-22