Å lære hvordan: Forslag til et nytt mål utover å lære om og av religion

Författare

  • Knut Aukland OsloMet

Nyckelord:

Learning about, Learning from, Learning how, methodology, diciplinary basis, disciplinary basis for RE, disciplinary literacy, REsearchers

Abstract

Som et nytt tilskudd til den kjente distinksjonen mellom lære om og lære av religion, introduserer artikkelen «å lære hvordan» man får og kan få kunnskap om religion som et tredje alternativ. I artikkelens første del presenterer og definerer jeg «å lære hvordan» og argumenter for hvorfor det bør være et hovedmål i skolens religionsfag. Et slikt mål inkluderer kunnskap om religionsfaglig metodologi og epistemologi, men også kunnskap omkring folks kunnskaper og holdninger til religion og religioner. I artikkelens andre delen posisjonerer og begrunner jeg «å lære hvordan» i forhold til fagspesifikk literacy, og utforsker hvordan dette målet kaster nytt lys på diskusjonen omkring religionsfagenes basisfaglige forankring og hvilket kunnskapsinnhold som bør prioriteres.

Författarbiografi

Knut Aukland, OsloMet

Knut Aukland er førsteamanuensis ved OsloMet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hans forskningsinteresser inkluderer religionsdidaktikk, bruk av VR i religionsundervisning og indisk religion. Aukland er skaper av formidlingsprosjektet www.KRLEpodden.com. Se forskerprofil på https://www.oslomet.no/about/employee/knutau/.

Publicerad

2021-03-22 — Uppdaterad 2022-08-30

Versioner