Rapport från XIII:e konferensen med Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning, 8-10 maj 2019, Linnéuniversitetet

Författare

  • Niklas Ammert Linnéuniversitetet
  • Kristina Kakoulidou Linnéuniversitetet

Nyckelord:

HISTORIEDIDAKTIK, KONFERENSRAPPORT

Abstract

Den XIII:e konferensen för Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning genomfördes 2019 som ett spår inom det svenska historikermötet vid Linnéuniversitetet, campus Växjö. Av totalt nära 400 deltagare samlade det historiedidaktiska spåret ett trettiotal anmälda som i huvudsak deltog i de historiedidaktiska sessionerna. Forskare från 11 svenska lärosäten var representerade och därtill kollegor från Helsingfors universitet och University of Newcastle (Australien). Under de tre dagarna hölls 10 sessioner, varav ett rundabordssamtal inom det historiedidaktiska spåret. Totalt genomfördes 27 presentationer.

Downloads

Publicerad

2019-08-13

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer