Att motverka fragmentering i historieundervisningen

En recension av Rickard Nordkvist (2017) Att begripliggöra det förflutna. En studie om hur åtta historielärare i samtal och planering föreställer sig historieundervisning inriktad mot att motverka fragmentering. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 31. Karlstad University Studies 2017:14

Författare

  • Anna-Lena Lilliestam Göteborgs universitet

Abstract

Vad har elever lärt sig i historieundervisningen? Alla utvärderingar som har försökt svara på denna fråga har ett gemensamt: De kommer fram till att elever inte kan det de borde kunna och dessutom har de fragmentariska kunskaper. Syftet med Rickard Nordkvists licentiatuppsats är att bidra med förståelse för hur elevers förståelse för de större sammanhangen i historien skulle kunna stärkas i undervisningen. I sin studie har han undersökt hur åtta yrkesverksamma historielärare tänker sig en praktiskt genomförbar historieundervisning med ambitionen att motverka fragmentariska kunskaper hos eleverna. Nordkvist vill också ge ett bidrag till kunskapen om interventionistisk utvecklingsforskning.

Downloads

Publicerad

2017-09-28

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer