Jag hade aldrig kunnat fråga mamma om detta

En genus- och kunskapshistorisk undersökning av Kamratpostens sexspalt Kropp och knopp

Författare

  • Ludvig Lhonneur Historiska institutionen Lund

Nyckelord:

Genushistoria, Kunskapshistoria, Sex och samlevnad, Barn- och ungdomshistoria, Sexualupplysning, Homosexualitet

Abstract

Den här artikeln undersöker sexualupplysningsspalten Kropp & knopp i ungdomstidningen Kamratposten. Genom regelbundna nedslag i källmaterialet undersöker artikelförfattaren förändringar i synen på ungdomars sexualitet, sexuella övergrepp och hur ungdomar tillskansar sig kunskap om dessa ämnen. Artikeln kan visa att materialet visar på stor förändring vad gäller synen på homosexualitet och övergrepp, medan frågor om onani och menstruation snarare präglas av kontinuitet.

Downloads

Publicerad

2022-05-09