Kunskap i takt med tiden

Kunskapscirkulation och cirkulationsmöjligheter för tyska frågor i radioprogrammet OBS! 1969–1972

Författare

  • Olof Bärtås Lunds universitet

Nyckelord:

radio , kunskap, offentlighet , politik, litteratur, aktör, Tyskland

Abstract

Artikeln anlägger ett kunskaphistoriskt perspektiv på radioprogrammet OBS! under åren 1969–1972. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder söker jag att karaktärisera programmets sätt att fungera som kunskapsarena samt skapa förståelse för dess roll i den svenska offentligheten. Särskilt fokus läggs vid tyska frågor och de aktörer som möjliggjorde och dikterade villkoren för denna kunskapscirkulation.

Downloads

Publicerad

2022-05-09