”Blifwer iag nu präst, då blifwer iag aldeles en diefwul”

Johan Henrich Schönheit och hädelse i Sverige under tidigmodern tid

Författare

  • Alexander Johansson Lunds universitet

Nyckelord:

stormaktstid, religionshistoria, hädelse, kätteri, Idéhistoria

Abstract

Genom att analysera Johan Henrich Schönheit och söka förklara dennes olika handlingar och influenser vill förattaren i den här artikeln vill författaren  komma närmre den världsuppfattning som präglade människor i Sverige under stormaktstiden. Undersökningen visar att även om Schönheit inte är representativ för hädare i allmänhet vid den här tiden, så ger hans liv en intressant inblick i 1600-talets idévärld. Undersökningen kan också visa att Schönheit har anammat idéer utifrån Sveriges gränser, vilket öppnar upp för nya intressanta frågeställningar för forskningen om den svenska stormaktstiden.

Downloads

Publicerad

2022-05-09