Den bortglömda förhandlaren

Sultanen av Sulus agens och handlingsutrymme under amerikansk kolonisering 1899-1904

Författare

  • Simon Ottosson Linnéuniversitetet

Nyckelord:

Colonialism, Moro, Sulu Sultanate, Segmentary state, Competing jurisdictions, Entanglements

Downloads

Publicerad

2022-05-09