Senaste numret

Vol 2 Nr 1 (2020): Historisk studenttidskrift
					Visa Vol 2 Nr 1 (2020): Historisk studenttidskrift
  Uppsatser

Niklas Pettersson Heder i släktskapets skugga   Ellinor Fransson And she kept faith alive   Elias Astour Kult, kristendom och kontinuitet   Alice Olsson Handlandets kraft
  Peter Atterling Gränslandets nationalepos;
  Essä, idé och debatt   Linus Bohman Sociologi och imperialism   Daniel Lundin Smittkällan
  Recensioner   Ida Roshagen 70 år av ungdomsupplopp   Viggo Johnsson Ljuspunkter i stormaktstidens mörker   Linn Karlsson Meteoriten på Universitetsplatsen   Rasmus Trappe Unik inblick i den sovjetiska upplevelsen av världskriget        
Publicerad: 2020-10-12
Visa alla nummer

Vad är Historisk studenttidskrift?

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och unga doktorander fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Från och med 2020 utkommer Historisk studenttidskrift en gång om året . Innehållet består av vetenskapliga artiklar, essäer, recensioner och debattartiklar skrivna på svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.