Ramlagar, rätten och politiken

Författare

  • Antoinette Hetzler

Abstract

1. Ramlag och rätten 2. Ramlag och politiken 3. FODs tillämpning av LAF 4. En modell för FÖDs tillämpning av LAF 5. FÖD och LAF 1978–1991 5.1 Kommentar och analys 6. Ett nytt skede 7. Sammanfattning

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans