Rfv i FÖD: Motpart i medvind?

Författare

  • Jorge Kerz

Abstract

1. Inledning 2. Bakgrund 2.1 Arbetsskadeförsäkringens historik 2.2 Arbetsskadebegreppet 2.3 Tidigare studier om LAFs tillämpning 2.4 Riksförsäkringsverket 3. Teoretiska utgångspunkter 3.1 Staten, medborgarna och de sociala rättigheterna 3.2 Ramlagar och deras tillämpningsmöjligheter 3.3 Hypotes 3.4 Frågeställning 4. Fältstudien 4.1 Datamaterial 4.2 Metodologisk diskussion 5. Riksförsäkringsverket i FÖD 5.1 Den allmänna utvecklingen 5.2 Rfv och recidivprövningen 5.3 Rfv och arbetsskadeprövningen 5.4 Rfv och sambandstidsprövningen 5.5 Rfv och livränteprövningen 6. Diskussion och slutsatser

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans