FÖDs organisation och kommunikativa kompetens

Författare

  • Tomas Gustafsson
  • Michael Werner

Abstract

1. Inledning 2. Teorianknytning 3. Metod 4. Måltillströmning 5. Handläggning av ett ärenden 6. Kommunikativt handlande inom FÖD 6.1 Kompetens 6.2 De sakkunniga 6.3 Föredragandens roll 6.4 De knappa rättskällorna 6.5 Den slumpmässiga sammansättningen 6.6 Den höga arbetsbelastningen 6.7 Regler och rekommendationer 7. Sammanfattning

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans