FÖDs organisation och kommunikativa kompetens

  • Tomas Gustafsson
  • Michael Werner

Abstract

1. Inledning 2. Teorianknytning 3. Metod 4. Måltillströmning 5. Handläggning av ett ärenden 6. Kommunikativt handlande inom FÖD 6.1 Kompetens 6.2 De sakkunniga 6.3 Föredragandens roll 6.4 De knappa rättskällorna 6.5 Den slumpmässiga sammansättningen 6.6 Den höga arbetsbelastningen 6.7 Regler och rekommendationer 7. Sammanfattning
Sektion
Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans