Tillämpning av ramlag

Författare

  • Lena Halldenius

Abstract

1. Inledning 1.1 Lagen och lagstiftarens intention 1.2 Arbetets uppläggning 1.3 Metod 2. Ramlag och lagen som styrmedel 2.1 Kan man tala om kausalitet mellan lag och lags tillämpning? 2.2 Ramlag 2.3 Prejudikat 2.4 Ramlag – förtroende eller svek 3. LAF i Försäkringsöverdomstolen: Analys 3.1 Neuroser 3.2 Ryggförslitningar 4. Sammanfattande diskussion

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans