Ombud i Försäkringsöverdomstolen

Författare

  • Tom Evers

Abstract

1. Inledning 2. Problemformulering och syfte 2.1 Hypoteser 2.2 Metod 3. Bakgrund 3.1 Vem anmäler arbetsskada 3.2 Skadlig inverkan 3.3 Sambandsbedömning 3.4 Ersättningsformer enligt LAF 4. Ombud: för-eller nackdel? 4.1 Arbetsskadade med ombud 4.2 Prövningstillstånd 4.3 FÖDs sakprövningar 4.4 Innebar Försäkringöverdomstolens dom ändring? 4.5 Handläggningstider och antal domrader 5. Vad ombuden gör – ett exempel 6. Sammanfattning och slutsats

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans