Arbetsskadeförsäkringen och chaufförsyrket

Författare

  • Sayed Aly

Abstract

1. Inledning 2. Problemdiskussion 2.1 Syfte 3. Metod 3.1 Primärdata 3.2 Sekundärdata 3.3 Källkritik 4. Teori 4.1 Undersökningens teoretiska förankring 4.2 Den responsiva rätten och LAF 5. Allmänt om arbetsskadeförsäkringen 5.1 Gällande bestämmelser 5.2 LAP som en ramlag – brister 6. Resultatbeskrivning 6.1 Beskrivning av delpopulationen 6.2 De nya arbetssjukdomarna: Rygg-och ledbesvär, psykiska besvär 6.3 Två arbetssjukdomsärenden – en fallstudie 7. Diskussion och slutsatser 7.1 Inledning 7.2 Den empiriska studien 7.3 Den teoretiska ansatsen 7.4 Slutsatser

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans