Inledning

Författare

  • Kjell E. Eriksson

Abstract

1. Bakgrund 1.1 Försäkringsskyddet vid arbetsskada 1.2 Besvärsprövningen inom socialförsäkringen 2. Projektet ”Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans” 2.1 Studiens bakgrund 2.2 Projektets övergripande syfte 2.3 Tillvägagångssätt: material och metod 2.4 Metodologiska reflektioner 2.5 Teoretiska överlagringar 3. Forskningsresultaten 3.1 Publicerade uppsatser 3.2 Opublicerade uppsatser 4. Sammanfattande kommentar och slutsatser

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans