Experten i beslutsprocessen

Författare

  • Jonas Arenius
  • Erik Wesser

Abstract

1. Teori 2. Frågeställning 3. Metod 4. Lagen om arbetsskadeförsäkring 4.1 Lagens villkor 4.2 Definition av arbetsskada 4.3 Organisation 4.4 LAF – en ramlag 5. Den medicinska expertisen 6. Medicinsk bedömning 6.1 Belastningsskador 6.2 Bedömning av belastningsskador 6.3 Reflexion 7. Rättslig bedömning 8. Sammanfattning och slutsats

Downloads

Nummer

Sektion

Tema: Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans