Vol. 1 (2017): Perspektiv på Gunnar Ekelöf

 

I den första utgåvan av Rethinking Scandinavia samlas nio artiklar från CSS:s och Lundensiska Litteratursällskapets välbesökta symposium i Lund den 7 maj 2016, där danska och svenska forskare anlade distinkta perspektiv på Gunnar Ekelöfs Samlade dikter. Därutöver innehåller volymen en digital konkordans till Ekelöfs Samlade skrifter, en längre dialog om humorns betydelse hos Ekelöf och andra prominenta författare, samt dokumentation, bl.a. med filminslag, av ett större evenemang om Ekelöfs En Mölna-elegi som CSS arrangerade på Lidingö i samarbete med Gunnar Ekelöf-sällskapet.

Published: 2017-10-04

Förord

Konversationer om humorns betydelse

Konkordans till Gunnar Ekelöfs Skrifter

Ett unikt ögonblick på Mölna brygga