About the Journal

Rethinking Scandinavia är en nätburen publikation för det internationella forskningsfältet Scandinavian Studies.  Ambitionen är att både erbjuda medialt avancerade publicerings- och samarbetsmöjligheter för forskare vid Lunds och Köpenhamns universitet, i Norden och vid de flera hundra lärosäten i världen utanför Norden där Scandinavian Studies bedrivs, och att gå i spetsen för en förnyelse av forskningsfältet.

Publikationen publiceras av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), en organisation som startade sin verksamhet 2010 och bygger på ett nära samarbete mellan Institut for Nordiske Studier og  Sprogvidenskab (INSS) vid Köpenhamns universitet och Språk- och litteraturcentrum (SOL)vid Lunds universitet.