Rethinking Scandinavia är en nätburen publikation för det internationella forskningsfältet Scandinavian Studies.  Ambitionen är att både erbjuda medialt avancerade publicerings- och samarbetsmöjligheter för forskare vid Lunds och Köpenhamns universitet, i Norden och vid de flera hundra lärosäten i världen utanför Norden där Scandinavian Studies bedrivs, och att gå i spetsen för en förnyelse av forskningsfältet.

Publikationen publiceras av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), en organisation som startade sin verksamhet 2010 och bygger på ett nära samarbete mellan Institut for Nordiske Studier og  Sprogvidenskab (INSS) vid Köpenhamns universitet och Språk- och litteraturcentrum (SOL)vid Lunds universitet.

 

            

Current Issue

Vol. 2 No. 1 (2018): "Looking In, Watching Out"

Based on papers presented at the CSS Conference in Lund 2017 the second issue of Rethinking Scandinavia is titled "Looking In, Watching Out" and deals with how the "external" and "internal" images of Scandinavia and concepts like “Scandinavian” and “Nordic” varies in time and between different cultural spheres.

In so doing it aims to explore the relationships and/or conflicts that exists between the practices of ‘looking in’ and ‘watching out’.

Published: 2018-06-18
View All Issues