Archives

 • Perspektiv på Gunnar Ekelöf
  Vol. 1 (2017)

   

  I den första utgåvan av Rethinking Scandinavia samlas nio artiklar från CSS:s och Lundensiska Litteratursällskapets välbesökta symposium i Lund den 7 maj 2016, där danska och svenska forskare anlade distinkta perspektiv på Gunnar Ekelöfs Samlade dikter. Därutöver innehåller volymen en digital konkordans till Ekelöfs Samlade skrifter, en längre dialog om humorns betydelse hos Ekelöf och andra prominenta författare, samt dokumentation, bl.a. med filminslag, av ett större evenemang om Ekelöfs En Mölna-elegi som CSS arrangerade på Lidingö i samarbete med Gunnar Ekelöf-sällskapet.

 • Looking In, Watching Out
  Vol. 2 (2018)

  Skandinavien inifrån och ut och utifrån och in

  I den andra utgivningen av Rethinking Scandinavia läser vi inlägg i debatten om vad Skandinavien är. Vet vi inte redan det? Jo, kan man tycka. Men vi lever i en tid då det mesta ifrågasätts och omförhandlas – kultur, kön, kanon, språk, identitet och demokrati – gamla ibland starkt förankrade uppfattningar och ”självklarheter” ställs mot oprövade infallsvinklar och kan framstå i ett nytt, ögonöppnande ljus. Här är det Skandinavien som genomsöks, och tänks på nytt.

  När vi tittar på det som Skandinavien utgör och representerar, idag och i ett historiskt perspektiv, med öppna ramar, och inte i förväg bestämmer vad som ska vara centralt, framgår inte bara hur Skandinavien och dess invånare ser på sig själva, utan också vilka spår och intryck den här geografiska, kulturella och historiska helheten har lämnat på andra ställen i världen och därmed hur den kan uppfattas utifrån. Skandinavien och skandinaverna har inte ensamrätt på att tolka och definiera sig och de frågeställningar och infallsvinklar som samlas in och förmedlas här medverkar till att nyansera bilden av det skandinaviska på olika vis och kan därmed komma att påverka, inspirera och berika undervisningen såväl som forskningen i nya riktningar.

  Bidragen i det här numret kommer från en rad internationellt verksamma forskare som ”tänker om” Skandinavien med målet att belysa olika aspekter av den skandinaviska kultur- och identitetsförmedlingen. Vetenskaparna förmedlar sina resultat på det språk som ligger dem närmast till hands, eller som de anser passa situationen bäst, så som man nu en gång för alla gör i Skandinavien.

  Beskrivning av bidragen hittar ni under "abstract" för varje artikel.

  /huvudredaktörerna
  Mari Bacquin
  Robert Ekdahl