bidrag till naturens, själens och boksidans teckenlära

Authors

  • Anders Mortensen Lunds universitet

Abstract

Utdrag från textens inledning:

"Av skäl som kommer att framgå, måste min utläggning ta sin början i några upplysningar om min och Anders Olssons utgåva av Gunnar Ekelöfs Samlade dikter i Svenska Akademiens klassikerserie.

Samtliga tidigare nyutgåvor av Ekelöfs poetiska verk avviker väsentligt från originalböckerna. Det gäller inte bara de samlingsvolymer från 1949, 1956 och 1965 som Ekelöf bearbetat med ställvis barsk självkritik utan även Reidar Ekners textetablering i Skrifter 1–3 (1991) av originaldiktsamlingarna. I den senare återges visserligen originalböckerna så att säga kompletta, som verkhelheter – med undantag för ett fåtal dikter som ändå återfinns på andra ställen i utgåvan – men texterna tillhör olika skeden i en mångårig revideringsprocess. Såväl dikterna som Ekelöf fortsatte att vara nöjd med och aldrig ändrade i, som de han omvänt inte ville trycka om, presenteras i sina ursprungliga versioner, medan andra återges så som han bearbetat dem långt senare till sina samlingsutgåvor. Ytterligare ett antal utgår från handskrifter, där Ekner utifrån principen om Ausgabe letzter Hand delegerar till sig själv de avgörande besluten, vilka anteckningar av ibland tillfällig karaktär det är som må utnyttjas i förment författarauktoriserade förbättringar av dikterna. Men urvalsprincipen för den nyutkomna Samlade dikter är alltså istället att samla samtliga dikter som Gunnar Ekelöf är upphovsman till och själv har publicerat i sina böcker, det vill säga hans 14 originaldiktsamlingar från sent på jorden 1932 till Vägvisare till underjorden 1967, samt ytterligare ett antal dikter som ingår i av honom själv utgivna samlingsvolymer, och att vara trogen ambitionerna hos den följd av diktsamlingar som utövat så starkt inflytande i sin samtid och framgent, med oöverskådlig betydelse både för den poesi som skrivits och skrivs och för det allmänna kulturmedvetandet. Anders och jag startade det här samarbetet i gemensam övertygelse om det starka behovet för en sådan utgåva av dikterna som så väsentligt präglat snart ett sekel av tankeliv inom och utanför Sveriges gränser. [...]"

Author Biography

Anders Mortensen, Lunds universitet

Anders Mortensen, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och administrativ chef för Centre for Scandinavian Studies. Ekelöfforskare sedan 1980-talet.

Bild på omslaget till Sorgen och stjärnan av Gunnar Ekelöf

Downloads

Published

2017-10-04

How to Cite

Mortensen, A. . (2017). ✯: bidrag till naturens, själens och boksidans teckenlära. Rethinking Scandinavia, 1. Retrieved from https://journals.lub.lu.se/rs/article/view/22442

Issue

Section

Nio bidrag till "Symposium om Gunnar Ekelöfs poesi" i Lund den 7 maj 2016

Most read articles by the same author(s)