Vol 12 Nr 2022:1 (2022): Nordidactica 2022:1

Dette første nummer af Nordidactica 2022 er ikke et temanummer – selvom det kunne se sådan ud. Nummeret indeholder fire artikler – alle religionsfagsdidaktiske – og viser sammen med øvrige artikler på vej gennem den redaktionelle proces, at religionsfagdidaktikken aktuelt rører på sig og løfter mange interessante og fundamentale spørgsmål frem.

I artiklen Religionsfag som det muliges kunst eller umulige kompromiser? De Skandinaviske religionsfags udviklinger siden 1990érne foretager Karna Kjeldsen (Professionshøjskolen Absalon) en komparativ undersøgelse af danske, svenske og norske læreplaner for religionsfagene på grundskoleniveau i perioden 1994-2022.

Også artiklen Religious Literacy in Non-Confessional Religious Education and Religious Studies in Sweden af Daniel Enstedt (Göteborgs Universitet) foretager læreplansstudier, dog med primært blik på svenske forhold. Enstedt studerer på grundlag af indholdsanalytisk metode (Bryman, 2016. Altheide og Schneider, 2013) svenske læreplaner for religionsfagene i grundskole, gymnasie og indledende universitetsniveau.

Linda Jonsson og Niklas Månsson (Mälardalens universitet og Södertörns högskola) tager i artiklen ‘Jag brukar säga att religionskursen är som en liten survival kit’ – religionslärares uppfattningar av religionsämnets innehåll och roll i gymnasieskolan afsæt i den svenske læreplansreform fra 2011, hvor rammerne om religionsfaget i det svenske gymnasium forandrede sig i retning af mere videnskabsfaglig- og faktabaseret tilgang til religioner samt med tydeliggørelse af kristendommens betydning som kulturbærer i Sveriges udvikling.

Pierre Wiktorin (Mittuniversitetet) diskuterer i artiklen Essentialism i sekulär religionsundervisning, nogle problematikker der følger af en essentialistisk religionsopfattelse på forskellige  niveauer i uddannelsessystemet. Udgangspunktet er, at elever og studerende møder essentialistiske religionsopfattelser både i grundskolen, gymnasieskole og videregående uddannelser.

Publicerad: 2022-03-03