Vol 2 Nr 2012:1 (2012): Nordidactica 2012:1

Nordidactica 2012:1 innehåller tre artiklar som har var sitt ämnesdidaktiskt fokus.

Sigmund Ongstad presenterar i sin artikel tankar om utvecklingen av ämnesdidaktik som disciplin där kommunikation är ett nyckelord inför framtiden. Peter Hobel problematiserar de samhällsvetenskapliga ämnena utifrån ett ämnesintegrerande perspektiv. I den avslutande artikeln jämför Arja Virta hur en specifik händelse med betydelse för både Finland och Sverige men som fick väldigt olika konsekvenser presenteras i de båda ländernas läroböcker i historia.

Publicerad: 2020-06-10