Samhällsvetenskapliga studier i gymnasium i Finland från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet

Kommentar till Samuelsson ” Skolan och samhällsvetenskapen – Framväxt och etablering av en svensk gymnasial samhällsvetarutbildning 1922-1970”

Författare

  • Jan Löfström Åbo universitet

Nyckelord:

Samhällsvetenskap, Gymnasielinjer

Abstract

Samhällslära blev ett självständigt skolämne i gymnasium och i grundskolan i början av 2000-talet. Under de 20 senaste åren har den också blivit nästan jämlik med historieämnet i antalet lektionstimmar. I läroplansgrunderna för samhällslära i gymnasium betonas allt mer att eleven ska bektrakta samhället analytiskt och kritiskt och med stöd av samhällsvetenskapliga begrepp.   Undervisningen i samhällslära har således fått en allt mera central roll i samhällsvetenskaplig utbildning i det finländska gymnasiet på 2000-talet.

Författarbiografi

Jan Löfström, Åbo universitet

Jan Löfström är professor i historisk-samhällelig utbildning vid Åbo universitet.

Downloads

Publicerad

2023-01-10