Kommentarer til Samfundsfag i Danmark fra et norsk perspektiv

Författare

  • Kjetil Børhaug Universitetet i Bergen

Nyckelord:

Samfundsfag, Samfunnskunnskap, Samhällskunskap

Abstract

Den sosialpsykologiske tendensen i faget står i kontrast til at tradisjonelle samfunnskunnskapstema svekkes, og knapt er til stede lenger, selv om verdensutviklingen gjør det viktigere enn noen gang at elevene forstår hva sikkerthetspolitikk egentlig er. Eller hva internasjonalt samarbeid og konflikt er. Hva er økonomisk utvikling og integrasjon? Hvordan kan små land som de nordiske få til en økonomisk utvikling og arbeid til alle i en verden med frihandel og internasjonal arbeidsdeling, hva vil det si når renter går opp, valutakurser endres og arbeidsplasser flyttes til utlandet? Det er, trolig i alle nordiske land, behov for en realitetsorientering av samfunnskunnskapen.

Författarbiografi

Kjetil Børhaug, Universitetet i Bergen

Kjetil Børhaug (1963) er statsviter og professor i samfunnsfagsdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Han har publisert nasjonalt og internasjonalt om samfunnsfagdidaktiske problemstillinger, særlig knyttet til politikkdidaktikk og demokratisk dannelse.

Publicerad

2023-01-10