Dansk historieundervisning i relation till svensk

Kommentarer till Eskelund Knudsen & Haue ”Historieundervisning i Danmark – epokale tendenser, kontinuitet og forandring i lærebøger og læremidler”

Författare

  • Fredrik Alvén Malmö universitet
  • Niklas Ammert Linnéuniversitetet

Nyckelord:

Historieundervisning

Abstract

De epokala tendenserna i dansk historieundervisning – deocentrism, antropocentrism och polycentrism – kan i viss mån sägas känneteckna också svensk historieunder-visning. En än mer träffande beskrivning av svensk historieundervisning skulle dock vara Gud och nytta, nationen samt demokrati och medborgarfostran. Svenska historie-läroböcker tycks mer kännetecknas av kontinuitet än av förändring (Gustafsson, 2017).

Författarbiografier

Fredrik Alvén, Malmö universitet

Fredrik Alvén är docent och universitetslektor i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet.

Niklas Ammert, Linnéuniversitetet

Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

Downloads

Publicerad

2023-01-10