Ekskursjon i KRLE-faget: Forkynnelse eller fordomsmotvirking?

Författare

  • Gunnfrid Ljones Øierud Universitetet i Sørøst-Norge
  • Richard Aas

Nyckelord:

ekskursjon, religionsundervisning, KRLE, trosrepresentanter, religiøse representanter, fordommer, levd religion, forkynnelse

Abstract

Ekskursjoner til tros- og livssynssamfunn er en mulig, men omdiskutert arbeidsmåte i det norske KRLE-faget. I denne artikkelen analyserer vi intervju med representanter fra ulike trossamfunn og med KRLE-lærere, og utforsker hvordan de reflekterer over betydningen av ekskursjoner. Både trosrepresentanter og lærer uttrykker at ekskursjonene gjør at elevene blir kjent med levd religion og et innenfraperspektiv, samt at de gir en kroppslig erfaring av religionenes materielle dimensjon. Ved hjelp av teorier om sekularisering og fordommer, diskuterer vi også hvordan vi kan forstå trosrepresentantenes betoning av å gi en positiv opplevelse, imøtekomme ønsker, møte kritikk åpent, å gi en meningsfull framstilling av religion som korrektiv til lærebokframstillinger, og tydelig unngåelse av forkynnelse og religiøs praksis. Vi konkluderer med at dette kan bli forstått som et bidrag til å motvirke fordommer mot religion både kognitivt og affektivt.

Författarbiografier

Gunnfrid Ljones Øierud, Universitetet i Sørøst-Norge

Gunnfrid Ljones Øierud, PhD, er førsteamanuensis i religion og religionsdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsområder er kristent mangfold, kommunikasjon i ritualer og forkynnelse samt religionsdidaktikk.

Richard Aas

Richard Aas er lektor med master i religion, livssyn og etikk, og jobber som lærer på mellomtrinnet ved Stabekk skole i Bærum. Hans faglige interesser er blant annet plassen til religion i dagens samfunn og elevers møter med religion.

Publicerad

2024-03-14