Historieundervisning i Danmark – epokale tendenser, kontinuitet og forandring i lærebøger og læremidler

Författare

  • Heidi Eskelund Knudsen UCL Danmark
  • Harry Haue

Nyckelord:

historieundervisning i Danmark, historisk udvikling, epokale tendenser, deocentrisme, antropocentrisme, polycentrisme

Abstract

Artiklen beskriver udviklingen af historieundervisning i Danmark set gennem udvalgte lærebøger og læremidler fra 1700-tallet og frem til i dag. De udvalgte lærebøger og læremidler vedrører den lærde skole, gymnasiet og grundskolen. Med afsæt i en essay-inspireret tilgang viser vi på den ene side, hvorledes udviklingen kan betragtes gennem tre epokale og paradigmatiske hovedtendenser, der på én og samme tid udgør kontinuerlige og traditionsbevarende forhold i lærebøger og læremidler, og samtidig over tid markerer forskellige forandringer i indholdet. På den anden side viser vi, at lærebøger og læremidler gradvist gennem tiden opererer med flere centre for iagttagelsesoptikker på det fortidige og historie som fag, og endvidere kompenserer ved at kompleksitetsreducere i forhold til det konkrete indhold og perspektiv på det fortidige. Historieundervisningens epokale bevægelser identificeres ved hjælp af begreberne deocentrisme, antropocentrisme og polycentrisme (Qvortrup, 2001, 2004). Artiklen skrives fra et human- og samfundsvidenskabeligt paradigme der adskiller sig fra geologiens sondringer mellem den holo- og antropocæne tidsalder (Crutzen, 2002).

Författarbiografier

Heidi Eskelund Knudsen, UCL Danmark

Heidi Eskelund Knudsen, f. 1980, lektor, ph.d. ansat ved Læreruddannelsen og Center for Anvendt Skoleforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Udgav i 2014 ph.d.-afhandlingen: Historiefaget mellem skole og videnskab – en fagdidaktisk udfordring ved Syddansk Universitet. Er tilknyttet Center for Grundskoleforskning og fokusområdet Historie-, samfundsfags- og religionsdidaktik samt Alment humanistisk faggruppe for teoretisk pædagogikum i gymnasiet. Er i regi af Børne- og Undervisningsministeriet siden 2011 medlem af Fagligt forum for hhx samt fra 2022 Faggruppe for historie i grundskolen.

Harry Haue

Harry Haue, f. 1941, professor emeritus, dr.phil. og tidligere ansat ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Udgav i 2003 disputatsen: Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning 1775-2000, der også er udgivet i en kort-version, som i 2008 blev oversat til tysk. I årene 2003-08 medlem af lære- og læseplansudvalgene i historie for hhx, stx, folkeskolen og læreruddannelsen. Medforfatter til værker om de gymnasiale uddannelsers, realskolens og efterskolens historie. Bedømmer ved Vetenskapsrådet 2010-13 og 2011-18 medlem af bestyrelsen for International Society for History Didactics. Medvirkede ved oprettelsen af Nordidactica i 2011.

Downloads

Publicerad

2023-01-10