Fiction-based ethics education in Swedish compulsory school – reflections on a research project

Författare

Nyckelord:

Etikdidaktik; Skönlitteraturbaserad etikundervisning; Mångdimensionell etisk kompetens;

Abstract

Här i artikeln drar vi slutsatser från ett forskningsprojekt där en unik modell för en skönlittearatur-baserad etikundervisning utvecklades och användes i tre svenska skolor. Nio lektioner genomfördes under läsåret 2019-2020 i fem skolklasser: två i årskurs 5 och tre i årskurs 8. De deltagande lärarna arbetade tillsammans med forskarna före, under och efter projektet för att reflektera över och utveckla modellen. Dessutom var ytterligare fem skolklasser och deras lärare, som hade sin ordinarie etikundervisning, engagerade i projektet. Teoretiskt bygger projektet på Martha C. Nussbaums arbeten ifråga om valet att använda skönlitteratur i etikundervisning och har sin bas i sociokulturell teori för moralutveckling som den utvecklats av Mark B. Tappan. Artikelns syfte är att kritisk reflektera över projektets resultat och design i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna, för att på så sätt stimulera till diskussion och ge vägledning för etikundervisning i Sverige och internationellt.  

Författarbiografier

Karin Sporre, Umeå universitet

Karin Sporre is Professor in Educational Work with a focus on values, gender and diversity, at Umeå University, and a Researcher at IDPP at Gothenburg University. She researches ethics education, ethical and existential questions of children and youth, as well as RE curricula.

Christina Osbeck, Göteborgs universitet

Christina Osbeck is a Professor in Subject Matter Education, specialising in Social Studies, at the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies at the University of Gothenburg.

Annika Lilja , Göteborgs universitet

Annika Lilja is an Associate Professor in Educational Work at the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies at the University of Gothenburg.

David Lifmark, Göteborgs universitet

David Lifmark is Senior Lecturer in Educational Work at IDPP at Gothenburg University. His research concerns ethics education, and pupils and teachers who are engaged in controversial societal issues.

Olof Franck, Göteborgs universitet

Olof Franck is a Professor in Subject Matter Education, specialising in Social Studies, and an Associate Professor in Philosophy of Religion at the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies at the University of Gothenburg.

Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet

Anna Lyngfelt is a Professor of Subject Didactics, with a focus on Swedish, at the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies at the University of Gothenburg.

Downloads

Publicerad

2022-06-28