Skrivpraktiker i historieämnet: Strukturerat textarbete i undervisning om Vasatiden

Författare

Nyckelord:

affordances, history teaching, literacy practices, sociology of education, writing practices

Abstract

Abstract: In this article, we explore writing as a recurring and structured practice in the teaching of history. A teacher and her Grade 6 students were followed for 12 weeks’ teaching about the Vasa era. The material consists of field notes, transcribed voice recordings, teaching material, and samples of students’ writing. Drawing on the sociology of education, functional theories of writing, and concepts of historical thinking, the result shows that the teacher prioritized organizing information about the era while also, through writing based on images, creating opportunities for imagining, exploring and participating in content-related interaction. Social semiotic analysis highlights how the students employed different ways of taking notes explicitly modelled by the teacher. While the writing practices created some opportunities for learning about important events, understanding the historical significance of the Vasa era, and approaching a historical perspective, ethical dimensions and critical examination of evidence were de-emphasized. Implications for using writing in critical literacy practices of school history are discussed.

Författarbiografier

Robert Walldén, Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

Robert Walldén är biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet. Hans forskningsintressen rör litteracitetspraktiker och språklig förhandling i ämnesundervisning med ett särskilt fokus på svenska som andraspråk och SO. Han har bland annat publicerat studier av textarbete i geografi och historia.

Christina Lindh, Högskolan Kristianstad

Christina Lindh är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintressen rör ämnesspecifikt skrivande, skrivdidaktiska frågor och särskilt skrivpraktiker i samhällsorienterande ämnen. I avhandlingen I skrivandets spår: Elever skriver i SO belyses skrivande i en årskurs 7 inom ramen för ämnet samhällskunskap.

Downloads

Publicerad

2021-03-22