Editorial 2

Informasjon om den redaksjonelle prosessen

Författare

  • Roar Madsen
  • Camilla Stabel Jørgensen

Nyckelord:

editorial

Abstract

Anna Larsson og Johan Samuelsson har vore vitskaplege redaktørar for dette temanummeret av Nordidactica. Dei er og forfattarar av vitskaplege arbeid i same nummer. Det har gjort det naudsynleg å gjera nokon tilpassingar av redaktør-praksisen. Dette fordi det skal vera tydeleg for lesarar at Nordidactica held oppe viktige standardar og prinsipp for habilitet, fagfellevurderingar og integritet.

Publicerad

2019-11-29