Editorial

Författare

  • Olof Franck Göteborgs universitet
  • Christina Osbeck Göteborgs universitet

Abstract

I detta specialnummer av Nordidactica, det sista för 2018, behandlas temat

Hållbarhet i samhällsvetenskaplig utbildning och forskning: utmaningar och möjligheter. Frågor om hållbarhet är frekvent förekommande i samhällsdebatten och hålls levande, inte minst genom de dramatiska rapporter om klimatförändringar som publiceras och görs kända runtom i världen. Utmaningar som reser sig om hållbarhet överskrider emellertid miljö- och klimatområde och möter oss i såväl ekonomiska och sociala som kulturella former. Skolämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap utgör disciplinära arenor där frågor om kunskap, värden och värderingar hålls samman, något som är centralt ur hållbarhetsperspektiv. Det gäller klimat- och miljöfrågor men också frågor om social rättvisa, frihet och mänskliga rättigheter i samtida såväl som historisk belysning. Vi menar att det finnas anledning att resa frågan – som utgör fokus i en kommande forskarskola i samverkan Göteborgs och Karlstads universitet om hållbar utveckling och klassrumsstudier – i vilken utsträckning dagens skola och med sin nuvarande ämnes- och undervisningsorganisation förmår svara upp emot de krav som riktas mot den, att utveckla relevanta kunskaper för att säkra ett hållbart samhälle?

Downloads

Publicerad

2019-01-22