Editorial

Författare

  • Olof Franck Göteborgs universitet
  • Christina Osbeck Göteborgs universitet

Abstract

I det här numret av Nordidactica publiceras fyra artiklar som alla uppmärksammar intressanta och viktiga utmaningar i SO-ämnen. De har sina respektive fokus riktade mot frågor som här och nu ger anledning att undersöka på vilket sätt dessa utmaningar kan analyseras och diskuteras kritiskt och konstruktivt, med inriktning på utveckling och möjligheter att finna vägar som bär framåt.

Downloads

Publicerad

2018-10-19