Education through Maps. The Challenges of Knowing and Understanding the World

En recension av Pontus Hennerdals doktorsavhandling. Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet 149

Författare

  • Ann Grubbström Uppsala universitet / Sveriges lantbruksuniversitet

Abstract

I en tid när det debatteras om det behövs mer faktakunskaper i skolan (Wikforss, 2017) är Pontus Hennerdals avhandling Education through Maps. The Challenges of Knowing and Understanding the World högaktuell. Hennerdals avhandling handlar om kunskaper i namngeografi, kartundervisning och hur vi förstår världen. Den första artikeln: Educational ideas in geography education in Sweden during the nineteenth and early twentieth centuries: The relationship between maps and texts beskriver utbildningsideérna inom geografiundervisningen under 1800-talet och tidigt 1900-tal i Sverige. Fokus ligger på relationen mellan kartor och läroböcker. Artikeln anknyter till den debatt som fördes när dåvarande utbildningsminister Jan Björklund ändrade i geografiämnets kursplaner i samband med att läroplanen LGR11 gavs ut. Ändringarna kritiserades för att representera ålderdomlig geografi när elever fick lära sig namngeografi utan kontext. Kritiken går tillbaka till synen på regionalgeografi och 1800-talets geografiutbildning som en tradition där utantillkunskaper premierades. Eleven skulle lära sig fakta om en region och tillägna sig kunskaper som liknande en text i ett uppslagsverk.

Downloads

Publicerad

2018-06-25

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer