Samhällskunskapsundervisning med utgångspunkt i samhällsfrågor – vad betyder det?

En recension av Göran Morén (2017) Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan: En potential för undervisningen. Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstad University Studies 2017:17

Författare

  • Kerstin von Brömssen Högskolan Väst

Abstract

Under senare år har ett antal forskarskolor inrättats för verksamma lärare med syfte att förstärka forskning med nära anknytning till den verksamhet som pågår i grund- och gymnasieskolan och för att öka andelen lektorer i dessa skolformer. En forskarskola utifrån denna satsning bär namnet ”Skolnära” och är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Dalarnas Regionala utvecklingscentrum. Ett resultat från denna nämnda forskarskola utgörs av licentiatuppsatsen ”Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp om samhällskunskap på gymnasieskolan. En potential för undervisningen” av Göran Morén. Arbetet är en sammanläggningsuppsats med tre publicerade vetenskapliga artiklar samt en sammanbindande kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidraget som uppnås genom artiklarna.

Downloads

Publicerad

2017-09-28

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer