Bokrecension

Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning i teori och praktik. Olof Franck & Malin Löfstedt, Studentlitteratur, 2015

Författare

  • Niclas Lindström Umeå universitet

Abstract

Under senare år har etikundervisningen uppmärksammats vid upprepade tillfällen, i både forskningsrapporter om och granskningar av, religionskunskapsämnet i den svenska skolan. Och det är inte en alltför upplyftande bild av området som tecknas. Sammanfattningsvis skulle man kanske kunna tala om brister som förekommer på åtminstone tre olika plan nämligen i: anknytning till etiska modeller och teorier, sammanhang bestående av livsåskådningar eller religioner och ämnesdidaktisk forskningsanknytning. (1) Furenhed understryker t ex i sin studie att undervisningen riskerar bli ”gruppdynamiska seanser” (Furenhed, 2000, s 140) där eleverna visserligen får ta ställning till olika moraliska dilemman men inte gör det i relation till etablerade etiska modeller eller teoribildningar. (2) Detta är en slutsats som delas av Skolinspektionen som i sin granskning av ämnet konstaterar att etiken tenderar bli till ”tyckande utan teoretisk ram” (Skolinspektionen, 2012, s 9) och verkar hamna vid sidan av övriga delar av kursen där kopplingen till livsåskådningar och religioner är mycket liten. (3) En bidragande orsak till detta kan vara vad Osbeck (2014) uppmärksammar i sin sammanställning av den etikdidaktiska forskning nämligen att den hittills varit marginell och verkar fått stå åt sidan till förmån för forskning som berör andra delar av det ämnesdidaktiska området. Det är därför av flera skäl välkommet att forskarna Olof Franck och Malin Löfstedt nu publicerar en bok i etikdidaktik. Det finns med andra ord anledning att som läsare ha högt ställda förväntningar på boken samtidigt som den väcker frågan om i vilken mån den kan bidra till att komma tillrätta med alla de brister som uppmärksammats.

Downloads

Publicerad

2016-02-18

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer