Editorial

Symboliska och politiska gränser i historieundervisning. Utmaningar för interkulturell historiefostran

Författare

  • Carsten Tage Nielsen Roskilde universitet
  • Per Eliasson Malmö högskola
  • Tom Gullberg Åbo akademi
  • KG Hammarlund Högskolan i Halmstad
  • Lise Kvande Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Jan Löfström Helsingfors universitet

Abstract

Det 28. Nordiska Historikermötet ägde rum den 14–17 augusti 2014 vid Östra Finlands universitet i Joensuu, Finland. Huvudtemat för konferensen var ”Övergångar: gränser och möten i nordiska rum”. I konferensens internetsida konstaterades att rubriken syftade inte endast på övergångar över fysiska och geografiska riksgränser eller gränser mellan etniciteter utan den var menad också som hänvisning till mentala rörelser över gränser som kan finnas mellan olika rum, tider och discipliner.

Downloads

Publicerad

2015-11-30