Editorial

Fagdidaktiske artikler i religion, geografi, historie og samfundsfag og review af svenske samfundsfagsdidaktiske afhandlinger

Författare

  • Torben Spanget Christensen Syddansk universitet
  • Peter Hobel Syddansk universitet

Abstract

Nordidactica nr 15:1 rummer seks artikler. De første fire artikler spreder sig eksemplarisk over de fire fag, religion, geografi, historie og samfundsfag som er kernen i Nordidactica. De sidste to artikler har karakter af et review af samfundsfagsdidaktiske afhandlinger i Sverige.

Downloads

Publicerad

2015-05-23