Editorial

Interdisciplinaritet – en udfordring til fagdidaktikken

Författare

  • Torben Spanget Christensen Syddansk universitet
  • Peter Hobel Syddansk universitet

Nyckelord:

FAG, INTERDISCIPLINARITET, SAMFUNDSFAGENE, GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSER

Abstract

I artiklen opstilles en skitse til en almendidaktisk forståelse af, hvad det er for krav om interdisciplinaritet, der opstår i skolesystemet, og hvorfor de opstår. Ligeledes opstilles en skitse til en fagdidaktisk forståelse af de udfordringer, der opstår for skolefag, når de møder kravet om interdisciplinaritet - undertiden benævnt tværfaglighed eller fagligt samspil. Begge dele er tænkt som teoretiske rammer til tværgående refleksioner af de forskellige fagdidaktiske problemstillinger, der knytter sig til interdisciplinaritet i grundskole, ungdomsuddannelser og læreruddannelser, som alle behandles i temanummerets artikler. Artiklen giver også korte introduktioner til hvordan hver artikel I Nordidactica 2014:1 bidrager til temaet om interdisciplinaritet. For mere dækkende introduktioner henviser vi til artiklernes egne abstracts.

Downloads

Publicerad

2014-08-08