Recension av Mattias Arrhenius Datorbaserade animationer i geografiundervisningen. En studie om gymnasieelevers lärande i mötet med datorbaserade animationer om bergartscykeln

Författare

  • Eva Lundqvist Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Abstract

I Mattias Arrhenius licentiatavhandling undersöks vilken funktion datorbaserade animationer har för elevers lärande, om de stödjer eller försvårar elevers lärande när de används i en viss undervisningskontext. Det ämnesdidaktiska forskningsområde som studien bidrar till handlar om geografiundervisning och elevers lärande i mötet med animationer om bergartscykeln. Elevers lärandeprocesser har tidigare studerats inom didaktisk forskning, främst med kognitiva utgångspunkter kring hur lärande går till. Denna forskning har till stor del byggt på att studera enskilda elevers tankeprocesser och elevers missuppfattningar kring olika fenomen. Arrhenius har istället valt att utgå från ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv för att studera lärandeprocesser. Detta innebär istället att människors handlingar studeras så som situationsbundna och beroende av samspelet mellan människor och deras användande av olika artefakter. Studien är ett aktionsforskningsprojekt där de teoretiska utgångspunkterna och analysmodeller som används hämtar inspiration från bland annat Östman & Wickman, 2002; Östman, 2003, Lundqvist, 2009 och Lidar, 2010. De övergripande resultat som studien bidrar med handlar om vad eleverna lär sig i mötet med animeringar, vilka problem som kan uppstå och vilka resurser som eleverna använder för att ta sig vidare i lärandeprocessen.

Downloads

Publicerad

2013-12-18

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer