Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHiM)

Författare

  • Daniel Lindmark Umeå universitet

Abstract

All utbildning inbegriper mediering. Idag är elevers lärmiljö i hög grad präglad av digitala medier, både i skolan och i hemmet. Även om läroboken fortfarande håller en relativt stark ställning inom historieämnet, möter den ökande konkurrens från texter, bilder och filmer på Internet. Ungdomars syn på historien präglas även av andra delar av den växande populärhistoriska kulturen med TV-kanaler, böcker, tidskrifter och dataspel. Det nya medielandskapet innebär både möjligheter och utmaningar för undervisning och lärande i historia.

Downloads

Publicerad

2012-01-22

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer