Forskarskolan CSD-FL (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik- Forskarskolan för lärare), Karlstads universitet

Författare

  • Hans Lödén Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet

Abstract

CSD-FL är en ämnesdidaktisk forskarskola med 20 platser för lärare i historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Forskarskolan har ett tvåfaldigt syfte. Det ena kan beskrivas som mer vetenskapligt, det andra som mer samhälleligt. Det vetenskapliga syftet är att bidra till utvecklingen av lärares ämnesdidaktiska kompetens. Förutom att få en ämnesdidaktisk fortbildning ska de yrkesverksamma lärarna genom sin forskning bidra till att utveckla kunskapsbasen för lärares arbete inom respektive ämne. Det samhälleliga målet handlar om att de utbildade licentianderna ska fungera som kunskapsbryggor mellan skola och akademi.

Downloads

Publicerad

2012-01-22

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer