Editorial

NORDIDACTICA, CSD och ett nordiskt forskarsamarbete

Författare

  • Bengt Schüllerqvist CSD, Karlstads universitet

Abstract

NORDIDACTICA är en tidskrift som vuxit fram ur det nordiska samarbete som Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet utvecklat. CSD startade 2006, och arbetar med forskning, forskarutbildning och skolutvecklingsprojekt som rör undervisning och lärande i ämnena historia, samhällskunskap, statsvetenskap, geografi och religionskunskap. I första hand har fokus varit riktat mot ungdomsskolans ämnesundervisning, men ett intresse finns också att utveckla studier av universitetsämnena.

Downloads

Publicerad

2012-01-22