Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

Recension av David Ludvigsson

Författare

  • David Ludvigsson Historiska institutionen, Uppsala universitet

Abstract

Historielärare har på senare tid intresserat alltfler forskare. 2010 publicerades hela tre doktorsavhandlingar i Sverige som till stor del utgick från intervjuer med historielärare – studier av Johan Hansson, Vanja Lozic och Ylva Wibaeus. Något år tidigare kom även en licentiatuppsats om historielärares undervisningsstrategier av Thomas Nygren. Mikael Berg anknyter till dessa studier i sin licentiatuppsats Historielärares historier som behandlar historielärares förståelse av sitt ämne.

Downloads

Publicerad

2011-05-11

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer