Fakta, normativitet eller pluralism? Didaktiska typologier inom gymnasieskolans geografiundervisning om klimatförändringar

Recension av Per Sund

Författare

  • Per Sund Uppsala universitet

Abstract

Syftet med studien var att undersöka vilket innehåll som gymnasielärare i geografi väljer att använda i sin undervisning om klimatförändringar samt klargöra valens konsekvenser i ett demokratiperspektiv inspirerat av Deweys demokratibegrepp. Bidraget till forskningsområdet geografiundervisning består i att Andreas studerar lärares didaktiska typologier inom geografiundervisning och specifikt inom området klimatförändringar. Didaktiska typologier inom geografiämnet har tidigare studerats av Molin (2006). Med utgångspunkt i dessa typologier samt tidigare forskning om selektiva traditioner inom miljöundervisning (Sund, 2008; Sund & Wickman, 2008; Öhman & Östman, 2002) synliggörs här tre typologier specifika för klimatundervisning: den naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1), den samhällsvetenskapliga normerande didaktiska typologin (Typologi 2) och den samhällsvetenskapliga pluralistiska didaktiska typologin (Typologi 3).

Downloads

Publicerad

2011-05-11

Nummer

Sektion

Recensioner och presentationer