Övergången från arbete till pension bland utrikes födda svenskar

Författare

Abstract

Att lämna arbetslivet för att gå i pension kan innebära en stor förändring och en förlust av sociala sammanhang. För personer med utrikes född bakgrund kan detta också innebära en förlust av centrala relationer gentemot majoritetssamhället. I denna studie deltar personer med utrikes född bakgrund som uppnått pensionsåldern. De som på olika sätt har försökt upprätthålla en relation till majoritetssamhället har hanterat övergången från arbete till pension på ett för dem mer fördelaktigt sätt. De som endast är hänvisade till sin närmaste familj eller personer med samma nationella bakgrund upplever en större otillfredsställelse med sin livssituation.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-21