Differentiering och heterogenitet - Lärares arbetsvillkor i kommunal och fristående huvudmannakontext

Författare

  • Karolina Parding Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet
  • Anna Berg Jansson Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet

Nyckelord:

lärare, arbetsvillkor, styrning, differentiering, heterogenitet, spatial organisering

Abstract

Styrningen av och i välfärdssektorn förändrades grundligt i början av 1990-talet. I utbildningssektorn manifesterade sig styrningsförändringarna främst via den så kallade kommunaliseringen och via den så kallade friskolereformen. I praktiken innebär detta en ny styrningskontext i form av en rad olika arbetsgivaraktörer, såväl privata som offentliga. För yrkesverksamma lärare innebär detta nya arbetsgivarlandskap och förändrade förutsättningar och villkor i arbetet. I artikeln diskuteras lärares arbetsvillkor i relation till rådande styrningskontexter utifrån ett professionssociologiskt ramverk med fokus på differentiering och heterogenitet, samt med inspiration från det arbetsgeografiska fältet med fokus på spatial organisering av arbete.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-03-04