Vad med försörjningsbördan?

Författare

  • Bengt Furåker Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Nyckelord:

försörjningsbörda, arbetstimmar, yngre, äldre, inrikes och utrikes födda

Abstract

Somliga hävdar att det arbetas för lite i Sverige när befolkningen åldras, invandringen är stor och ungdomar stannar länge i skolsystemet; försörjningsbördan blir helt enkelt allt tyngre. Denna börda definieras på olika sätt, men oftast inkluderas inte arbetad tid. Hela befolkningen ska ju försörjas och det sker genom arbetade timmar. AKU-data visar att medelveckoarbetstiden 2005-2019 varit påfallande stabil för olika kategorier. Den totala veckoarbetsinsatsen har stigit väsentligt, eftersom antalet sysselsatta ökat. Utslaget på hela befolkningen förvärvsarbetas det ungefär 15 timmar i veckan år efter år; situationen tycks stå sig. Essän analyserar också olika ålderskategoriers och inrikes och utrikes föddas bidrag.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-04-27 — Uppdaterad 2021-06-23